Tapahtumia ja asioita vuodelta 2015.

HALLITUKSEN JA HUVITOIMIKUNNAN KOKOUS
Vuoden ensimmäistä hallituksen ja huvitoimikunnan kokousta pidettiin 13.01.2015 Verkahovin 2. krsn kabinettitiloissa mukana oli 9 hallituksen tai huvitoimikunnan jäsentä.
Seuran puheenjohtaja toivotti aluksi läsnäolijoille hyvää uuden vuoden jatkoa ja kiitti kuluneesta vuodesta.
Esityslistan mukaisesti kokousta edettiin ja jäsenlehti asiassa vielä palattiin joululehteen. Todettiin, että lehti oli saatu kaikille jouluun mennessä eli seuran joululahja jäsenistölle.  Lehti saatiin jakoon myös Laitumelle ST 1 ennen joulua. Lehden valokuvat olisivat ehkä selvempiä, jos otettaisiin musta-valkoisena. Positiivisena nähtiin, että tavutusvirheitä ei juuri ollut.
Tulevien lehtien ilmestymiseen oli päätoimittaja esittänyt toiveensa niin, että lehti nro 1 ilmestyisi maalis- / huhtikuun vaihteessa, lehti nro 2 elokuussa ja lehti nro 3 joulukuun alussa. Aineisto hänelle sen mukaan.
Seuran palautteissa palattiin pikkujoulun viettoon ja yleisesti mukana olleet olivat olleet tyytyväisiä illan ruokaan ja ohjelmaan.  Päätettiin jatkaa pikkujoulujen pitämistä, koska porukkaa oli paikalla yli puolen sadan.
Tulevaisuuden suunnitelmissa merkittiin, että perinteinen TARINAILTA on Verkahovin 2. krsn kabinetissa 27.01.2015 klo 18:00. Aiheena koulumuistot.  Aimo Hakasta pyydettiin alustamaan tilaisuus alkuun, ja tähän hän suostui.
Vuosikokous päätettiin pitää Verkahovin 2. krsn kabinetissa keskiviikkona 08.04.2015 klo 18:00. Jäsenistön aktivoimiseksi vuosikokoukseen yritetään saada myös vuosikokoukseen joku kiinnostava esiintyjä.
Tilit ja toimintakertomukset laaditaan seuraavaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.
 
Muissa asioissa sovittiin, että kerätään jäsenluettelomuutokset ja toimitetaan Reijolle, joka pitää koneellaan rekisteriä ajan tasalla.
Tulevaisuuden suunnitelmissa keskusteltiin kesäretkistä Nuuskion luontokeskukseen, viime vuonna peruuntuneesta Porkkalan paranteesi-retkestä ja puheenjohtaja esitti tehtäväksi yhteisesti retkeä kotiseudulle sen eri kyliin ja muihin kohteisiin.  Kotiseuturetki sai kannatusta ja päätettiin asiaa valmistella keväällä uuden hallituksen ja huvitoimikunnan voimin.
Kokous päätettiin klo 19:40 ja seuraava kokous on 10.03.2015 klo 18:00 samassa paikassa.
 
PERINTEINEN  TARINAILTA
Tammikuun lopulla tiistaina 27 päivän iltana pidettiin perinteistä talven tarinailtaa Verkahovin 2 krsn kabinettitiloissa.  Iltaan oli mukavasti tullut jäsenistöä muistelemaan lapsuuden kolumuistoja. Aluksi nautittiin seuran tarjoamat pullakahveet.  
Hienoa, että joukossamme on monen alan osaajia, ja niin saimme em.professorin Aimo Hakasen avaamaan tarinailtamme pienellä aiheeseen liittyvällä alustuksella.
Aimo kertoili, että jo keskiajalla joskus 1300 luvulla opillinen sivistys oli läheisessä yhteydessä kirkon toimintaan. Kirjoitustaitoiset ja latinaa osaavat henkilöt olivat papinkoulun käyneitä. Kotoisia opinahjoja keskiajalla olivat luostarikoulut. Suomen tärkein koulu oli Turun katedraalikoulu.
Ruotsin suurvaltakaudella 1600 -luvulla alettiin yhä enemmän kiinnittämään huomiota myös kehitystä tukevaan ja edistävään koululaitokseen. Ruotsin kieli ja jopa suomenkielikin tuli 1700 -luvun loppupuolella kouluissa osittain käyttöön. Kansanopetus alkoi kohota 1800 -luvun alkupuolella.  Vuosisadan loppupuolella kirkko ja koulu erkanivat toisistaan ja jo vuonna1858 annettiin kansakoulua koskeva julistus. Suomen kansanopetus pysyi kuitenkin pitkään 1800 -luvulla lukkarin- ja pitäjänkoulujen, kinkerikuulustelujen ja rippikoulun varassa. Vielä 1900 -luvun alussa kirkon johtama kiertokoulu oli laajoilla alueilla yleisin kansanopetuksen muoto, varsinkin maaseudulla.Vuoden 1905 koulujärjestyksen mukaan määriteltiin yläkansakoulun ja oppikoulun oppimäärät, jotka periaatteessa olivat voimassa aina peruskouluun alkuun saakka.  Vuosisadan alussa laajemmin alettiin kehittämään myös alakansakoulua. 
Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan vujonna 1921.  Jokainen suomalainen tuli oppivelvolliseksi sen vuoden syksystä, jolloin hän täytti seitsemän vuotta. Oppivelvollisuuslaki oli itsenäisyyden alkuvuosien merkittävämpiä yhteiskunnallisia uudistuksia.
Suurimmillaan kansakoululaisten määrä 1950 -luvun lopulla sodanjälkeisten suurten ikäluokkien käydessä koulua. 
Suomessa peruskouluun siirryttiin vaiheittain 1960 -luvun lopulla. Varsinainen peruskouluasetus annettiin 26.6.1970.
Alustuksen jälkeen muisteltiin yhteisesti ja erikseen vanhoja koulumuistoja. Aimon alustuksesa käytiin myös läpi kaikki Punkalaitumen kansakoulut.  Mukanaolijoita oli laajan pitäjän eri kouluista, joten juttua riitti, niin opettajista, kouluruokailusta, kurista, koulumatkoista, -retkistä yms.
Taas oli vietetty ilta juurille koulumuistojen myötä. 
Kiitos mukana olleille!
P.V.
 
HALLITUKSEN  JA  HUVITOIMIKUNNAN  KOKOUS  10.03.2015
Tällä kertaa oli hallitus juuri juuri päätösvaltainen ja huvitoimikunta loisti poissaolollaan.  Asiat saatiin käsiteltyä ja valmisteltua vuosikokoukselle.
Tarkasteltiin tilit, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä ne allekirjoitettiin.  Paperit toimitetaan toiminnantarkastajan, Osmo Kalmarin HTM, tarkastettavaksi.
Jäsenlehtiaineisto toimitetaan Reijolle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.  Pekka selvittää vielä Reijon kiireitä. Mainoksia ja ulkopuolista kirjoittelua kaivattaisiin lehteen.
Palautteissa käsiteltiin talven tarinailtaa ja oltiin tyytyväisiä koulumuisteloista, joita läsnäolijoilta saatiin. Erityiskiitokset osoitettiin Aimo Hakaselle, joka alusti tilaisuuden.
Tulevaisuuden suunnitelmissa oli tietysti vuosikokous ja toivottiin runsasta osanottoa.  Osanoton pönkittämiseksi oli tilattu politiikantutkija em.prof. Heikki Paloheimolta vuosikokoukseen pieni ennakkokatsaus tuleviin eduskuntavaaleihin. Katsaus on virallisen kokouksen jälkeen.
Tulevaa toimintaa puitiin ja yhteistä kesäretkeä linja-autolla kotipitäjään päätettiin suunnitella toukokuun loppupuolelle.  "Laitumelta lähtöisin" tapahtumaa on alustavasti selvitelty ja ajankohtaa sovitetaan museon ja mahdollisen esiintyjän kalentereihin sopivaksi.  Punkalaitumen Päivää kunnioitetaan perinteisesti heinäkuun lopulla laskemalla seuran kukkalaite Menneiden Sukupolvien muistomerkille kotikirkon kupeessa.  Ulkoilu-, marja- ja sieniretki järjestetään syyskuulla Punkalaitumelle. Muuta toimintaa harkitsee varmaan vuosikokouksessa valittava "uusi" hallitus ja huvitoimikunta.  Seuraava kokous pidetään järjestäytymiskokouksena vuosikokouksen jälkeen.
P.V.
 
VUOSIKOKOUS  JA HEIKKI  PALOHEIMON  KATSAUS
Huhtikuun 8 pvn iltana pidettiin seuran vuosikokous Verkahovin 2. krsn juhlakabinetissa.  Kokoukseen oli kokoontunut kourallinen jäsenistöä, vaikka varsinaisen kokouksen jälkeen oli odotettavissa mielenkiintoinen politiikantutkija Heikki Paloheimon katsaus tuleviin eduskuntavaaleihin.
Kahvin jälkeen seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.  Virallisen kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki kunnioittaen kuluneen toimintakuden aikana poisnukkuneiden muistoa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puh.johtaja ja sihteeriksi seuran sihteeri.
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen ja esityslistan hyväksymisen jälkeen valittiin äääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Virpi Ja Lauri Pitkänen.
Toimintakertomus kuultiin ja keskustelun jälkeen hyväksyttiin. Tilinpäätös tuloslaskelmineen ja taseineen esiteltiin kokoukselle, sekä toiminnantarkastajan lausunto.
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus kuluneesta kaudesta hallitukselle.
Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään eli henkilöjäsen 15,- € ja yhteisöjäsen 50,- €.
Toimintasuunnitelma esitettiin ja hyväksyttiin seuraavan toimintakauden pohjaksi.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pekka Virtanen.  Hallituksen jäseniksi valittiin Laimi Aaltonen, Virpi Pitkänen, Panu Helariutta, Matti Lehtinen, Jurva Koskenniska ja Antti Koskentaka.  Hallituksen varajäseniksi valittiin Liisa Niemelä ja Aila Ranta. Seuran rahastonhoitajaksi kutsuttiin Lauri Pitkänen.
Valittiin entiset toimikunnat eli huvitoimikunta ja lehtitoimikunta.  Huvitoimikuntaan valittiin Aimo Hakanen, Jukka Saarinen, Rauno Koski ja Pekka Virtanen.  Lehtitoimikuntaan valittiin päätoimittajaksi Reijo Rantanen ja muut Jukka Saarinen, Panu Helariutta, Heikki Paloheimo ja Pekka Virtanen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Osmo Kalmari, HTM ja varalle Katriina Syrjälä.  
Muissa esille tulevissa asioissa keskusteltiin nuorten mukaan saamista kotiseutuhenkiseen toimintaan.  Esitettiin karaoke-iltoja, netissä lähestymistä yms.  Myös esitettiin vanhemmille suunnattua älypuhelimen opastusiltaa.
 
Virallisen kokouksen jälkeen seuran jäsen politiikantutkija, emeretiusprofessori Heikki Paloheimo otti puheen haltuunsa ja esitti mielenkiintoisen katsauksen lähestyvistä eduskuntavaaleista.  Heikki oli tutkinut ennakkogalluppeja ja tehnyt yhteenvetoja arvioidessaan vaalien tuloksia.  Heikki puntaroi myös edellisiä eduskuntavaaleja toi mielenkiintoisia asioita esille. Heikin esitykset saivat vilkkaan keskustelun aikaiseksi ja kysymyksiä ja mielipiteitä tulvi Heikin arvioitavaksi ja vastattavaksi.
Heikkiä kiitetään mielenkiintoisesta katsauksesta.
P.V. 

HALLITUKSEN  JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Vuosikokouksen jälkeen hallitus piti 21.04.2015 järjestäytymiskokouksen.  Kokous valitsi seuran varapuheeenjohtajaksi Panu Helariutan.  Sihteerinä jatkaa Jurva Koskenniska. Muina hallituksen jäseninä toimivat Laimi Aaltonen, Virpi Pitkänen, Matti lehtinen ja Antti Koskentaka. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen varajäseniksi Liisa Niemelä ja Aila Ranta. Hallituksen ulkopuolisena on lupautunut jatkamaan rahastonhoitajana Lauri Pitkänen. 
Kokouksessa hyväksyttiin ed. kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat.  Esityslistan mukaisissa asioissa käytiin lähinnä läpi kesän ja syksyn toimintaa.  Uutena retkenä järjestetään yhteismatka linja-autolla kotipitäjään, jossa tutustutaan oppaan välityksellä eri kyliin ja muihin nähtävyyksiin. Kts. toukokuun alussa ilmestyvästä jäsenlehdestä tarkempi ohjelma!
Seuraava kokous päätettiin pitää puhheenjohtajan luona Raisiossa 9.06.2015 klo 18:00. 
 
KESÄRETKI  KOTIPITÄJÄÄN
Perjantaina 22.5.-15 Koskentakan Antin ookaamana reipas joukko entisiä laitumelaisia suuntasi matkansa linja-autolla kesäretkelle entiselle kotiseudulleen. Punkalaitumelle saavuimme Sadonmaan ja Jalasjoen kautta Helariutan Panun toimiessa oppaana näissä lapsuutensa maisemissa.  Keskipitäjälle saapuessamme otimme kotiportiltaan varsinaisen kotiseutukierroksemme oppaaksi kotiseutuneuvoksen Juhani Helariutan.
Ajoimme suoraan Suomen kauneimman kunnantalon pihalle, jossa odotteli osa kesäretkemme osanottajia Jokisen Kalevin seurassa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti otti meidät vastaan valtuustosalissa.  Hän kertoili Punkalaitumen kunnan visioita, jotka myös herättivät keskustelua vieraiden joukossa.  Lopuksi nautimme aamukahvit ja pienen suolaisen palan, kiitos kunnalle!
Varsinaista kotiseutukierrosta jatkoimme pitäjän itä- ja pohjoispuolelle.  Koskioisilla pistäydyimme Metsärannan Lihan lähimyymälässä lihajalosteostoksilla. Matka jatkui Tursan kautta Kivisenojalle, missä muisteltiin entistä meijeriä. osuuskauppaa, koulua ym. kiinteistöjä ja niiden toimintoja. Täältä suuntasimme Koosanmaahan ja ihmettelimme isoja peltoaukeita. Juhanin ja Kalevin muistilokeroista melkein kaikille taloille löytyi omistaja ja nimi. Teitä ja risteyksiä arvailimme ja löysimme tätäkin kautta Arojen hunajatilalle.  Isäntäpari oli monelle tuttu keskikouluajoilta.  Ostimme "arojen" hunajaa kotiin vietäväksi.  Matka jatkui Moisionkylän kautta Oriniemeen ja siellä saimme Jokisen Kalevin perusteellisen selvityksen kylästä entisiltä ajoilta.  Nykyinen Pohjoisseudun koulu toimintatiloineen ihmetytti matkalaisia, kuinka onkaan vielä säilynyt.  Matkalla Halkivahaan kuulimme Juhanin kertomana Liitsolan paikkeilla vanhasta asutuksesta noitineen.
Halkivahan kirkko oli yllätys monelle mukana olleelle.  Saimme suntio Kaija Sillanpään välityksellä seikkaperäisen selvityksen kirkon historiasta aina rukoushuoneajoista tähän päivään.  Yllätys koettiin, kun hän kertoili kirkon kellotapulin kellojen historian, ja jopa pääsimme tutustumaan kelloihin. Iso kello on Suomen toiseksi suurin Turun Tuomiokirkon kellon jälkeen ja painaa lähes 2400 kg ja pieni kello n. 80 kg.  Kellot on tehty Moskovassa ja Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon lakkautuksen jälkeen Halkivahan rukoushuone oli saanut ne opetusministeriön  kautta lahjoituksena itselleen.    
Kirkon tutustumisen jälkeen palattiin Vesilahdentietä Liitsolan kylään ja sieltä edelleen keskipitäjälle.  Seuraava tutustuminen oli Satakunnan vanhimpaan maaseutukouluun eli Sarkkilan kouluun.  Koulu-Tintissä nautimme maittavan keittolounaan, jonka lomassa isäntä Sakari kertoili koulun historiasta ja omista matkailuyrityksistään kotipitäjässä.  Ruokailun jälkeen siirryimme sankarihaudan lomitse riippusiltaa pitkin  Pappilaan.  Löytyn Manu otti meidät vastaan ja esitteli Suomen suurinta asuttua puupappilaa sekä kirkkomuseota.  Tämän jälkeen ajoimme Kostilantietä entiselle työlaitokselle ja katselimme sen pihapiiriä Juhanin selvitellessä laitoksen historiaa.  Lauttakylän tietä tulimme vielä keskipitäjälle ja poikkesimme Lunteenintielle museosillan ja Otavan ohi kuulimme Jussilta myös tätä historiaa.  Seurojentalo Vartiolan mäkeen poikkesimme muistelemaan hiilimurskaradan kisoja aina Paavo Nurmen ajoista Seppo Rädyn uuden kentän keihäskiskaisuun.
Lopuksi ajoimme pitäjänraittia muistellen vanhoja kauppaliikkeitä ja niiden kauppiaita.  Retken päätteeksi Yli-Kirralla nautimme iltapäiväkahveet pullan kera.  Juhani, museonuvoksena, kertoili museon perustamisajoista nykypäivään tapahtunutta Koiramäen talon kehitystä.
Kotiin Turun puoleen lähdimme Kanteenmaan kautta ja muistelimme kylän elämää.  Matkalla Aimo Hakanen vielä kertaili matkamme antia ja kertoili tyytyväisyyttään retkeen.  Muiltakin matkalisilta tuli mukavaa palutetta, että näin ollen voimme uudelleen suunnitellä kesäretkeä laitumelle ja silloin tutustutaan laajan pitäjän länsipuolen kyliin ja nähtävyyksiin.
Taas elettiin mukava hetki juurille entisessä kotipitäjässä. 
Kiitos mukana olleille ja matkan järjestelyistä vastanneille.
 
HALLITUKSEN  JA  HUVITOIMIKUNNAN  KOKOUS 09.06.2015
Kokousta pidettiin puhheenjohtajan luona Raisiossa. Aluksi käsiteltiin esityslistan mukaiset asiat ja ilta päätettiin kahvikupposen lomassa vanhoja asioita muistellen ja valokuvia katsellessa.
Kokousasioissa todettiin, että jäsenlehti nro 1 ilmestyi 15.05.2015.  Seuraava lehti pyritään saamaan jakeluun syys- / lokakuun vaihteessa. Aineisto Reijolle syyskuun puoleen väliin mennessä.
Palautteissa todettiin, että kesäretki kotipitäjään oli onnistunut.  Mukana olleet olivat tyytyväisiä reittivalintaan ja järjestelyihin.
Tulevaisuuden suunnitelmissa todettiin, että "Laitumelta lähtöisin" -tapahtuma jää toteutumata ajatellun henkilön kiireiden vuoksi.  Kunniakäynti "Menneiden Sukupolvien Muistomerkillä" voi myös peruuntua yhteensattumien vuoksi.
Ulkoilu- sieni- ja marjaretki tehdään 12.09.2015 Punkalaitumelle Porttikallion kodalle. Kokoontumiinen ensiksi Punkalaitumen torille klo 10:00.
 Musiikki-iltaa syksylle suunnitellaan esim. teemana voisi olla Olavi Virran , Tapio Rautavaaran ja Toivo Kärjen 100 -vuotisjuhlavuosi.
Paikallisesta toiminnasta keskusteltiin ja todettiin, että Turku Seuran tilaisuuksia voitaisiin hyödyntää.
Jäsenrekisterin epäselvyyksiä käytiin läpi ja selviteltiin tarkennuksin jäsenmaksujen postitusta silmälläpitäen.
Uusia mahdollisia jäsenehdokkaita oli ilmennyt Rannan Ailan ja puhheenjohtajan keskusteluissa. Toivotaan, että saataisiin liittymään seuraan.
Seuraava kokous päätettiin pitää 22.09.2015 klo 18:00 Verkahovin yläkabinetissa. 

HALLITUKSEN  JA  HUVITOIMIKUNNAN  KOKOUS 22.09.2015
Kesän jälkeen kokoonnuttiin nyt vasta syksyn jo repiessä tuloaan.  Palautteissa vielä palattiin kesään ja muisteltiin kotiseudun Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyä, jossa oli taas runsaasti kävijöitä ja sääkin oli kertaallinen.  Punkalaitumen päivän kunniakäyntimme Menneiden sukupolvien muistomerkillä oli tänä vuonna peruuntunut yhteensattumien vuoksi. Siitä olimme saaneet Fc-bookissa neg.palautetta kunniapuheenjohtajalta. Ulkoilu-, marja- ja sieniretki kotiseudulle, Porttikallion maastoihin oli kävijöiden mielestä oikein onnistunut.  Todettiin, että kävijämäärä tähänkin tilaisuuteen aina vuosittain vain vähenee.  
Tulevaisuuden suunnitelmia pohdittiin ja ensiksi lokakuun lopulla päätettiin pitää vanhojen levyjen soittoilta.  Tänä vuonna on teemana "100 vuotta iskelmätähtien syntymästä".  Olavi Virran ja Tapio Rautavaaran levyjä päätettiin soittaa.  Lauluntekijä J. Saarinen oli lupautunut alustamaan musiikki-iltaamme.
Älypuhelinkerhoa kaavaillaan pidettäväksi talvella, kysellään Markku Salvelalta, josko tulisi pitämään. 
Pikkujoulua päätettiin pitää 11.12.2015 tutussa paikassa eli Ravintola Verkahovi.  Esiintyjäksi pyritään saamaan Eveliina Jaatinen, joka myös hoitelisi joululaulujen säestyksen.  Seuraavassa kokouksessa palataan ohjelmaan lähemmin.
Evp. diplomaatti Antti Koistista päätettiin lähestyä, josko saataisiin tarinoimaan seuramme johonkin tilaisuuteen diplomaattikohteistaan.
Perinteistä tarinailtaa pidetään tammikuun pakkasilla.  Jäsenmaksut on nyt postitettu, ilmoitti kasööri.
Äänentoistolaitteiden mahdollista hankintaa Pakariin vielä harkitaan, kun saadaan hintahaarukka selville.
Seuraava kokous päätettiin pitää 3.11.2015, p.s. muuttunut tilavaraksen vuoksi 2.11.2015 klo 18:00.

VANHOJEN LEVYJEN JA ÄÄNITTEIDEN MUSIIKKI-ILTA
Keskiviikkona 28.10.2015 pidettiin Verkahovin 2. krsn kabinetissa milenkiintoinen musiikki-ilta, 100 vuotta iskelmätähtien syntymästä. Päätähtinä olivat Olavi Virta ja Tapio Rautavaara.  Olimme saaneet seuramme jäsenen, toimittajan, musiikkiasiantuntija Jukka Saarisen keroilemaan taiteilijoiden vaiherikkaista elämänkaarista musiikkikappaleiden siivittämänä.  Jukka myös sivusi esityksessäään Pentti Viherluotoa ja Toivo Kärkeä, joiden syntymästä on tänä vuonna myös kulunut 100 vuotta.  
Puhheenjohtaja soitteli levyjä ja CD -kiekkoja laitteillaan ja osa kappaleista soitettiin fläppärin kautta heijasten projektorilla kuvia seinäkankaalle.  Läsnäolijat saivat "levyraadin" omaisesti laittaa tateilijoiden esitykset mielestään paremmuusjärjestykseen.  
Olavi Virran esitetyistä kappaleista sai eniten ääniä Kultainen nuoruus, toinen oli La Cumparsita ja kolmas Hurmio.  Tapsa Rautavaaran kappaleista enisimmäiseksi kipusi Kulkuri ja Joutsen, toiseksi Päivänsäde ja menninkäinen ja kolmanneksi Sininen uni. 
Äänestäjien kesken arvottiin osanottajapalkinnot ja ne voittivat Heikki Lehti ja Jurva Koskenniska.
Ilta oli onnistunut, Jukka oli nähnyt paljon vaivaa esityksensä pohjaksi. Kiitos Jukka!
Mukanaolleet olivat sitä mieltä, että ensi vuonnakin syksyn pimeydessä voitaisiin jatkaa "Vanhojen levyjen" soittoiltaa. Kiitos mukan olleille!

HALLITUKSEN JA HUVITOIMIKUNNAN KOKOUS
Maanantaina 2.11.2015 pidettiin kokousta tutussa paikassa Verkahovin 2. krsn kabinetissa.  Aluksi saimme nauttia Aimo Hakasen tarjoamasta synttärikakusta kahvin kera.  Seura oli muistanut Aimoa tasavuosien johdosta Vanhojen levyjen musiikki-illassa. Itse kokouksen pääaiheena oli perinteisen pikkujoulun valmistelut. Kertailtiin käytännön asioita ja ohjelmakaavailut käytiin pääosin läpi.  Todettiin, että Heikki Paloheimokin oli lupautunut haitareineen muutaman kapppaleen esittämään.  
Älypuhelinkerhosta ollaan luopumassa, koska on niin montaa eri toimintapohjaista laitetta.  Tarinailta pidetään perinteisesti tammikuun pakkasilla 26.01.2016. Antti Koistiseen oli saatu yhteys ja hän oli lupautunut, jos aikataulut sopivat, esittämään suurlähettiläänä toimimisestaan pienen esityksen.  Harkitaan erikseen ajankohtaa.  Paikallista toimintaa voitaisiin kehitellä myös Turku Seuran kautta.  
Rahastonhoitaja totesi, että jäsenmaksut on maksettu kiitettävästi, käytiin läpi muutama maksamaton tapaus ja osa poistettiin rekisteristä.  Todettiin, että oli saatu myös ainakin yksi uusi jäsen seuraamme.  Kiitos hänelle!
Seuraava kokous päätettiin pitää ensi vuoden puolella 12.01.2016.
 
 
 SEURAN PIKKUJOULU 11.12.2015
Perinteistä pikkujoulua vietettiin Ravintola Verkahovin valojen alla.  Mukavasti oli porukkaa sapunut perjantai-iltaa viettämään mukavan yhdessäolon ja pikkujoulun merkeissä. Ohjelmaa oli mukavasti.  Joululaulut laulettiin muusikko Eveliina Jaatisen säestyksellä ja kuultiin myös hänen esittämäänään soololaulua.  Saarisen Jukan "puuropuheen" jälkeen nautittiin perinteisistä jouluruuista. Paloheimon Heikki viihdytti digihaitarillaan illan pikkujouluvieraita ja esitti myöskin ihastuttavan  Jarkko Laineen underground kapaleen  "Joulupukki  puree ja lyö".  Helariuttan Panun tietokilpailu tänä vuonna kosketteli seuran 40 -vuotishistoriikkia.  Toinen emeretius prof. Aimo hakanen esitti iltaan sopivana jouluun liittyvää juttua Punkalaitumen murrekirjastaan. Joulupukkikin kävi lahjoineen ja karkkeineen läsnäolijoita ilahduttamassa.  Runsas arpajaispöytä saatiin illan mittaan tyhjennettyä.  Airi ja Juhani Rautionmaan lahjoittaman pääpalkinnon, tuotekorin, voitti Raija Glers.  
Tilaisuudessa seuran huomionosoituksena palkittiin Rannan Aila seuran pöytästandardilla ja Lehtisen Mattia muistettiin tulevan merkkipäivän johdosta "poikien lahjalla".
Taas elettiin yhteisessä illassamme iltaa kotiseudulle, juurillemme. 
 
 
 
 
*******************************************************************************************************************************************
 

 
TAPAHTUMIA  JA  ASIOITA  VUODELTA  2014
 
HALLITUKSEN JA HUVITOIMKUNNAN KOKOUS
Vuoden ensimmäinen hallituksen ja huvitoimikunnan kokous pidettiin 7.01.2014.  Keskusteltiin joulun jäsenlehden palautteista ja kaavailtiin tulevien lehtien aineistoa huomioiden kotipitäjän 375 -juhlavuosi. Pohdittiin myös mahdollisisia uusia juttujen kirjoittajia lehteen. Kaavailtiin tulevaa toimintaa ja ollaan jatkamassa viime kesänä alkanutta tapahtumaa "Laitumelta lähtöisin".  Tällä kertaa olisi Yli-Kirran mäellä aiheena Panu Helariutan runot ja musiikin harrastus.
Purettiin myös pikkujoulussa jäsenistöltä kerättyä tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyen.  Todettiiin, että eniten kannatusta oli saanut osio "Luontoretket" ja siinä kotiseudulle suuntautuvat marja-, sieni- ja ulkoiluretket. Kakkosena oli "Teatterimatkat" ja niissä lähinnä lähikaupunkien teatterit.  Kolmantena oli "Tutustumiskäynnit" ja eniten oli toivottu tutustumista Turun saaristoon. "Vierailut" julkisiin laitoksiin, liikelaitoksiin, museot, kirkot yms. olivat myös saaneet kärkipäässä kannatusta.  Keskusteltiin myös yhteyttä ottaneen firman, Ritvan Matkat, kautta mahdollisesti järjestettäviä reissuja ja matkoja, jos omasta porukasta ei saada tarpeeksi matkalle lähtijöitä.  Kokouksen lopuksi todettiin, että suraavaan kokoukseen mennessä on laadittava tilit, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma hallitukselle vahvistettavaksi ennen vuosikokousta.
 
 
TARINAILTA 4.02.2014
Perinteistä keskitalven tarinailtaa pidettiin Verkahovin yläkabinetissa.  Mukaan tarinoimaan oli tullut alun kolmattakymmentä jäsentä.  Tällä kertaa muisteltiin kotiseudun entisajan talkoita sekä kylien ja kotien kokoontumisia.  Emeretiusprof. Aimo Hakanen aluksi hieman alusti aihetta. Näin päästiin mukavasti jutun juureen.  
Mukanaolleilla oli henkilökohtaisesti mukavia muistoja maatalouden ja rakentamisen talkoista.  Muistettiin jopa seikkaperäisesti pärekatonkin teot.  Tiilimiilullakin oli muutama joutunut valvomaan.  Muisteltiin myös talkoisiin oleellisesti liittyviä kestityksiä jaloine juomineen. Jopa muistoissa oli "ihanat" talkootanssit vanhan veivattavan krammarin soidessa jossakin ladon nurkassa.
Myös keskuteltiin tämän päivän talkoista, ja moni onkin täällä urbaanissa yhteisössä oman taloyhtiön talkoisiin ottanut osaa.  Lähinnä on ollut syksyn ja kevään pihatalkoita.
Taas elettiin mukava ilta muistojen parissa ja polkua tuli pidettyä auki kotiseudulle ja juurille. Ensi vuonna keskitalven paikkeilla taas tarinoidaan uusin aihein.
 
 
HALLITUKSEN  JA  HUVITOIMIKUNNAN  KOKOUS
Kokouksessa 18.03.2014 käytiin läpi vuosikokoukselle esitettävät asiat.  Rahastonhoitja esitteli tilit ja kuultiin myös toimintakertomus ja -suunnitelma.  Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti ko. asiapaperit, mitkä täten voidaan esitellä vuosikokoukselle.
Tulevaisuuden suunnitelmia käsiteltiin ja kuultiin Panulta oman musiikki- ja runotilaisuutensa ohjelmakaavailuista Yli-Kirran museoalueella 13.07.2014.  Punkalaitumen 375 -vuotispäivänä perinteinen kunniakäynti "Menneiden Sukupolvien muistomerkillä" myös toteutetaan.  Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyyn 28-29.06.2014 ei seura tänä vuonna aseta esittelypistettä kiinnostuksen vähäisyyden vuoksi. Elokuulle harkitaan kesäretken järjestämistä Porkkalan alueelle tai saaristoon.  Perinteinen marja-, sieni- ja ulkoiluretki kotiseudulle pidetään syyskuun loppupuolella esim. Telkun kodalla.  Syksylle harkitaan myös teatterimatkaa lähikaupunkien tarjonnan selvittyä.
 
 
VUOSIKOKOUS 10.04.2014
Kotiseutuyhdistyksemme vuosikokous ei tänä vuonna vetänyt urbaania jäsentämme päättämään seuramme asioista, vaikka seura tarjosi hyvät pullakahveet.
Paikalle ole vaivautunut saapumaan vain 12 jäsentä. Hävettävän vähän porukkaa, jos maksaneita jäseniä on sentään karvan verran yli 160 ja 12 yhteisöjäsentä.  Varmaan on keksittävä uusia "vetonauloja" vuosikokouksen houkuttimeksi tai sitten on kehitettävä jo "somessa" pidettäväksi tällaiset kokoukset.  Tai olen kyllä ehdottanut ilmaista olut-tarjoilua pitsan kera. Hieman itseäni lohdutti, kun kuulin kotipitäjän museo- ja kotiseutuyhdistyksen puh.johtajalta, ettei heidänkään vuosikokouksessa ollut enempää osallistujia. Ehkä seura- ja yhditystoiminnat alkavat olla kohta matkansa päässä!!!!!!!!!!!!! 
Sääntömääräiset asiat saatiin vietyä hyväksytysti läpi ja hallitus sai vastuuvapauden toiminnastaan. Toimihenkilövalinnat noudattivat vanhaa linjaa eli "entiset".  Taisi ainoa muutos olla, että lehtitoimikuntaan tuli uutena valituksi Jukka Saarinen Tarja Kuuselan tilalle.

HALLITUKSEN JA HUVITOIMIKUNNAN KOKOUS
Kokoonnuttiin Ravintola Verkahovin kabinettiin 7.05.2014 ja aluksi hallitus jarjestäytyi. Varapuheenjohtajana jatkaa Panu Helariutta ja sihteeerinä Jurva Koskenniska. Hallituksen ulkopuolelta jatkaa seuran rahastonhoitajana Lauri Pitkänen. 
Esityslistan palautteissa ihmeteltiin vuosikokouksen osanottajien vähyyttä, vaikka facebookissa oli "bookattu" kokousta ja toivottu uusia ja nuoria kasvoja Turun laitumelais-seuraan mukaan. Jäsenlehti ilmestyy, kun päätoimittajan kiireet hellittävät.
Tulevaisuuden suunnitelmia käytiin läpi ja todettiin, että Kaikkien aikojen maatalousnäyttelyyn ei tänä vuonna aseteta seuran esittelypistettä, vaan viedän seuran lehtiä esille päärivin porstuaan. Panun runo- ja musiikkitapahtuman 13.07.-14 järjestelyistä käyvät Panu ja puhheenjohtaja sopimassa vielä museon päällikön kanssa.
Punkalaitumen päivän 375 -vuotisjuhlille osallistutaan perinteisellä kunniakäynnillä ja kukkalaitteen laskulla Menneiden Sukupolvien Muistomerkillä kotikirkon kupeessa.
Mahdollinen kesäretki elokuun lopussa Porkkalan entiselle miehitetylle alueelle on suunnitteluasteella. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  Marja- ja sieniretki Jalasjoen Metsästysseuran majalle Telkkuun järjestetään 13.09.-14, puhheenjohtaja on sopinut asiasta seuran puheenjohtajan kanssa.
Muissa asioissa todettiin, että puhheenjohtaja on tilannut seuran pöytäviirejä 10 kpl.  Keskusteltiin myös Vehkajärven suojeluyhdistyksen 20 -vuotisjuhliin osallistumisesta.

HALLITUKSEN JA HUVITOIMIKUNNAN KOKOUS
Kokousta pidettiin 10.06.-14 puhheenjohtajan luona Raisiossa. Kokouksessa pääpiirteittäin todettiin seuraavaa:
Jäsenlehti ilmestyy Reijon kiireiden vuoksi vasta juhannukseksi.  Tulevaisuuden suunnitelmista todettiin, että Panun runot ja musiikki -tapahtuma on ohjelmarungon osalta jo valmis ja asiat museon kanssa on sovittu. Tilaisuus pidetään museoalueen tallirakennuksessa.  Panun uusien runokirjojen julkaisu ja myynti on tässä tilaisuudessa.
Punkalaitumen 375 -juhliin osallistutaan juhlajumalanpalvelukseen ja sen jälkeen kunniakäynnille Menneiden Sukupolvien Muistomerkille.  Asiasta otetaan vielä yhteyttä seurakuntaan. Talonpoikaismuseon Yli_kirran 60 -vuotisjuhliin osallistutaan iltapäivällä.  Illalla on myös kotipitäjän "kansanjuhla" liikuntahallilla.
Kesäretki "Porkkalan paranteesiin" 30.08.2014 on saatu sovittua oppaineen ja ruokailuineen sekä linja-autokuljetuksineen.  Jäsenlehteen laitetaan ilmoitukset ja puffi retkestä. Puhhenjohtaja toivoi hallituksen jäsenten aktiivista toimintaa retkelle osallistujien hankinnassa.  Kesäretki toteutuu, jos osallistujia 30 henkeä.
Sieni-, marja- ja ulkoiluretki toteutetaan kuten edellisessä kokouksessa sovittiin.  
Sovittiin pitää seuraava kokous 26.08.2014 klo 18:00 Verkahovin kabinetissa käsitellen kesäretken käytännön asioita yms. tulevaa toimintaa.

 HALLITUKSEN JA HUVITOIMIKUNNAN KOKOUS
Syksyn ensimmäistä kokousta pidettiin Verkahovin yläkabinetissa 26.08.14. Kertailtiin kesän tapahtumia ja kotipitäjän juhlatapahtumia.  
Lauri ja Virpi toivat Vehkajärven Suojeluyhdistyksen terveiset yhdistyksen 20 -vuotisjuhlista, joissa seurallemme osoitettiin huomiota "Toiminnasta Vehkajärven hyväksi" annetulla ansiolevykkeellä.
Harmiksemme totesimme, että elokuun lopun kesäretki Porkkalaan jouduttiin peruuttamaan osanottajien vähyyden vuoksi.
Tulevaisuuden ohjelmasta todettiin, että marja-, sieni- ja ulkoiluretki kotipitäjään pidetään ennakkokaavailuiden mukaisesti 13.9.14 Jalasjoen Metsästysseuran kodalla Sadonmaan Telkussa.
Pikkujoulun ajankohta ja paikka sovittiin 22.11.2014 klo 18:00 Ravintola Verkahoviin (katutaso).
Syksyllä voitaisiin yrittää uutta tapahtumaa eli vanhojen levyjen ja lp-levyjen soittoiltaa -50-, 60,- ja 70 -luvun levyillä.  Josko tällä saataisiin mukaan uusia jäseniä. Tilaisuutta päätettiin vielä hahmotella ja kehitellä Saarisen Jukan ja Virtasen Pekan toimesta.
Seuraava kokous pidetään Verkahvoin yläkabinetissa 7.10.14 klo 18:00.
 
HALLITUKSEN  JA HUVITOIMIKUNNAN  KOKOUS
Kokousta pidettiin Verkahovin yläkabinetissa 7.10.2014.  Kokouksessa oli hieman osanottajakatoa yhteensattumien vuoksi.  Kokouksen alussa seuran edustajat Virpi ja Lauri Pitkänen onnittelivat ja ojensivat ruusukimpun puhheenjohtajalle, kun hän oli tullut papaksi. Kokouksen palautteissa kerrattiin onnistunutta marja- ja sieniretkeä kotiseudulle Sadonmaan Telkkuun metsästysseuran kodalle.
Syksyn toiminnan suunnitelmia käytiin läpi ja merkittiin, että Sylvi Varpulan Pyhänpäivän muistokonsertti Täällä pohjan alla on Piikkiön seurakuntatalolla 1.11.2014 klo 16:00. Toivottiin runsasta osanottoa myös seurastamme, olihan Sylvi ihan seuramme perustamisesta asti ollut jäsenenä.
Mietittiin vanhojen iskelmälevyjen, sinkkujen ja Lp-levyjen soittoillan ohjelmaa, Jukka lupautui myös kertomaan levyjen teosta ja markkinoinnista.
Pikkujouluohjelmaa käytiin pääpiirteittäin läpi, jouluruokailua seura ponssoroi 2,- € / henkilö.  Tarkempi ohjelma lyödään lukkoon seuraavassa kokouksessa.
 
Tarinailtaa vietetään 27.1.2015 klo 18:00 Verkahovin 2. krs:n kabinetissa aiheena tällä kertaa kotiseudun koulumuistot. 
Puhheenjohtajalle päätettiin myöntää käyttöoikeus ja pankkikortti seuran tiliin maksujärjestelyjen yksinkertaistamiseksi.
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen.
 
VANHOJEN LEVYJEN SOITTOILTA
50-, 60-, 70- ja 80-luvun iskelmien soittoiltaa pidettiin Verkahovin 2. krsn kabinetissa 6.11.2014.  Puhheenjohtaja oli raahannut paikalle laadukkaat soittovehkeet ja levysoittimen, joten vanhat sinkut ja Lp-levyt saatiin soimaan loistavasti.
Tilaisuuden aluksi lauluntekijä Jukka Saarinen kertoili mielenkiintoisesti iskelmien teosta ja varsinkin omien suosikkilevyjen sanoitusten synnystä. Levyjen kuunteluun oli laadittu eri vuosikymmeniltä monipuolinen soittolista, jonka mukaan iltaa edettiin ja mukana olleet saivat pisteyttää "levyraadissa" kappaleet.  Voittajaksi tuli Reijo Taipaleeen Satumaa ja toiseksi The Plattersin Twilight Time, kolmanneksi sijoittui Eino Grönin Seinillä on korvat. Mukanaolleiden mielipidekyselyjen pohjalta toivottiin illalle jatkoa ja sitä voitaisiiin myös jalostaa esim. eri teemoin, musiikkiin, esiintyjiin, sävelmiin yms., soitettavaksi voitaisiin ottaa myös vanhoja c-kasetteja.
Ilta oli onnistunut, mutta osanottajia olisi saanut olla muitakin kuin halllitus ja huvitoimikunta. Todettiin, että ei purrut jäsenistöön eikä uusiin / nuoriin laitumelaisiin tämäkään uusi toiminta. 
 
Soittoillan päätteeksi pidettiin vielä hallituksen ja huvitoimikunnan pikakokous ja käsiteltiin pikkujouluun liittyviä asioita. 
 
PIKKUJOULU
Seuramme perinteistä "kuusijuhlaa" vietettiin 22.11.-14 Ravintola Verkahovin tiloissa.  Juhlamme käynnistyi Saarisen Jukan käsikirjoittaman "Enkeli kanssasi" -esityksellä. Jukka esitti kerrontaa ja runoja sekä muusikko Eveliina Jaatinen esitti varta vasten enkeliesitykseen tehtyjä sävellyksiä Jukan sanoittamina lauluina.
Tänä vuonna lauloimme runsaasti joululauluja musiikinopettaja Eveliinan säestäessä pianolla.
Puuropuheen piti juontaja, seuran puheenjohtaja Pekka. T:mi Maija Laineen jouluinen pitopöytä maittoi mukanaolleille yli 50:lle pikkujoulunviettäjälle. Nuori neiti Saija Saarinen, Urjalasta lähtöisin, viihdytti meitä hrmonikkamusiikilla.  Yllätysnumerona oli Jokisen Kaleville edellisen päivän merkkipäivän johdosta "Tonavan aalloille" tarjottu matka haitarimusiikin siivin.
Helariuttan Panun perinteinen kotiseutuaiheinen tietokilpailu sai kuulijoiden aivonystyrät töihin ja jutunjuuret auki.
Jälkiruokakahveiden ja kakunsyönnin jälkeen tuli joulupukki lahjoineen ja karkkeineen pikkujouluväkeä ilahduttamaan.
Mahtava arpajaispöytä arvottiin kahteen otteeseen ja pääpalkinnon tänä vuonna voitti Rautionmaan Jussi.
Talvivaaran innoittamana puhheenjohtaja oli löytänyt v. 1963 Punkalaitumen Sanomista nimim. "Poren" mainion pakinan Punkalaitumen murteella"Koosanmaasta kajastelee."  Siinä kertoiltiin humoristisesti Outokumpu Oy:n valtausvarauksesta Koosanmaassa vuonna 1963.
Juontajan päätössanojen ja kiitosten jälkeen päätettiin yhteinen iltamme kauniiseen Sylvian joululauluun.
Näin oli taas eletty ilta juurillemme ja pidetty polkua auki kotiseudulle.
Kiitos mukan olleille! 
 
P.V.